Parkeerplaats voor 1 auto te huur

Huurprijs parkeerplaats voor De Kaai 36, Groningen

Status parkeerplaats: beschikbaar voor verhuur

[for English, please read below]

Huurprijs per maand:

Huurprijs per maand*:  € 125,-

Bijzonderheden:

Huurtermijn: 1 jaar, contract voor bepaalde periode met dien verstande dat de huur eindigt zodra de huurders van het appartement van De Kaai 36 de huur hebben opgezegd, of eerder op basis van wederzijdse mogelijkheid tot opzegging
Opzegtermijn: 1 maand

Bel 0623835838 voor meer informatie

Prijswijzingen voorbehouden.
Aan de informatie op deze website kunnen  geen rechten worden ontleend.
Het huurcontract is leidend.

Rental price for parking lot De Kaai 36, Groningen

Rental prices for the apartment can be found here.

Availability for tenants of De Kaai 36:  July 1st, 2017

Monthly rental price:

Basic rent  per month for parking lot*: € 125,- 

Specifics:

Minimum rental period: 1 year,  contract for a definite period [until the rental period of the apartment De Kaai 36 stops or earlier] Notice period: 1 month

Price changes reserved. No rights can be derived from the information on this website. The signed rental contract is leading.